user_mobilelogo

Aviv Ministry steunen

Als u Aviv Ministry financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar rk.nr.: NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland.

Aviv Ministry heeft een ANBI status. uw giften zijn dus aftrekbaar.

Het Aviv Center

Ons centrum is zes dagen per week geopend. Honderden verslaafden komen elke maand langs. Zij komen bijvoorbeeld voor een kop soep, schone kleren of hebben eerste hulp nodig vanwege ernstige wonden van het spuiten van harddrugs. In het centrum laten wij hen de onvoorwaardelijke liefde van Jezus zien en leren we hen lessen uit het Woord.
Lees hier meer.

In de video 'The Last Stop'  (hieronder) is te zien in wat voor buurten we werken. 'The Last Stop' is een film over de werken van Aviv Ministry in een van de meest hopeloze wijken in Israël. Waar eens een busstation was, is nu een plaats van prostitutie, drugsgebruik en vluchtelingen. Met een gaarkeuken dicht bij het oude busstation en een rehabilitatiecentrum in Beer-Sheva, wil Aviv Ministries diegenen helpen die zichzelf niet kunnen helpen. De meeste vrijwilligers in de Aviv centra zijn ex-verslaafden die volledig opgeknapt terugkeren naar hun oude vrienden. Samen zoeken zij vervolgens naar de vrede, sjalom, van God.
Aan Hem alleen alle eer en glorie!

De laatste stop