• Slide dov.jpg

Dov Bikas

Dov Bikas is geboren in Litouwen in 1959. Hij groeide op in een Zionistische familie. Op twaalfjarige leeftijd emigreerde hij met zijn ouders naar Israël. Zij vestigden zich in Haifa. Na afronding van zijn militaire dienstplicht ging hij in Eilat wonen waar hij een losbandig leven leidde. Toen hij 25 jaar was ontmoette hij een Nederlandse evangelist, John Pex, en begon zijn hostel "The Shelter" te bezoeken. John en zijn "Shelter" maakten grote indruk op Dov: hij werd geraakt door de sfeer die er heerste en door de houding en het gedrag van de gelovigen die hij daar ontmoette. Als gevolg van het werk van Gods Geest, kwam hij tot geloof in de Messias van Israël: Jezus.

In 1990 is Dov begonnen met het fulltime dienen van de Heer. Hij probeerde vele Russisch-joodse immigranten te bereiken met het Evangelie. Enkele jaren later trouwde Dov met Olga. Zij had Aliyah gemaakt vanuit de Oekraïne en behoorde tot de Messiaanse gemeente in Eilat.

In het midden van de jaren 90 verhuisden zij naar Beer-Sheeva, in het midden van de Negev woestijn, om daar in de omliggende plaatsen nieuwe gemeenten te stichten voor de Russisch-joodse immigranten. Deze kleine gemeenten staan bekend onder de naam "Desert Flowers" ("Woestijnbloemen").

In 2003 verhuisden Dov en Olga naar het midden van het land Israel. Eerst probeerden zij weer een Messias belijdende gemeenschap te stichten, maar God legde het op hun hart om te gaan werken in het zuiden van Tel-Aviv. Daar tref je heel veel verslaafden, dak- en thuislozen, criminelen en prostituees. Dov begon met het verspreiden van foldertjes en christelijke literatuur, het beleggen van Bijbelstudie, het verstrekken van maaltijden aan dak- en thuislozen enz. Deze bediening begon te groeien en vrucht te dragen. Veel joodse jongeren hebben in de afgelopen jaren hun Messias gevonden, zijn afgekickt van hun verslaving aan alcohol of drugs en konden door Gods hulp hun leven weer op orde brengen.

Aviv Ministry steunen

Als u Aviv Ministry financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar rk.nr.: NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland.

Aviv Ministry heeft een ANBI status. uw giften zijn dus aftrekbaar.

Ontvang onze nieuwsbrief