• Slide5.jpg

Opvangcentrum voor mannen in Beer Sheva 

Aviv Ministries verwijst verslaafden naar verschillende christelijke opvangcentra door heel Israël. Het eerste rehabilitatiecentrum werd in 2013 geopend in Beer Sheva, een woestijnplaats in het zuiden van Israël. Het centrum is alleen beschikbaar voor mannen. De opgenomen jongvolwassenen moeten daar samen van hun verslaving af zien te komen. De ingezetenen krijgen discipelschapstraining, doen samen Bijbelstudie en gaan mee naar een messiaanse gemeente op zaterdag.

We zijn blij met een ieder die besluit zich op te laten nemen in het opvanghuis. In plaats van de dag beginnen met een naald, starten ze nu met Bijbel lezen en gebed. Hun transformatie is een wonder van de Heer.

Aviv Ministries ziet een grote oogst en mogelijkheden in het werk onder drugsverslaafden. Als we hen van de straat en de drugs af weten te houden, kan er herstel plaatsvinden van verbroken (familie)relaties, werk worden gezocht en aansluiting bij een plaatselijke gemeente. Sommigen eindigen zelfs als voorganger of leider van een ministry.

Aviv Ministry steunen

Als u Aviv Ministry financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar rk.nr.: NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland.

Aviv Ministry heeft een ANBI status. uw giften zijn dus aftrekbaar.

Ontvang onze nieuwsbrief