Aviv Ministry steunen

    Als u Aviv Ministry financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar rk.nr.: NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland.

    Aviv Ministry heeft een ANBI status. uw giften zijn dus aftrekbaar.

    Ontvang onze nieuwsbrief

    © 2019 - Aviv Ministry Israel