Steun Aviv Ministry

Uw steun aan Aviv Ministry en aan Dov Bikas is meer dan welkom. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebed altijd gebruiken.
Het Aviv Center project wordt gesteund vanuit meerdere landen, zoals de meertaligheid van deze site laat zien.
U kunt het project ook financieel ondersteunen door een gift over te maken aan:

NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland

Stichting Aviv Ministry Nederland heeft een ANBI-status. Uw giften zijn dus aftrekbaar.

Aviv Ministry steunen

Als u Aviv Ministry financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar rk.nr.: NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland.

Aviv Ministry heeft een ANBI status. uw giften zijn dus aftrekbaar.

Ontvang onze nieuwsbrief