user_mobilelogo

Aviv Ministry steunen

Als u Aviv Ministry financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar rk.nr.: NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland.

Aviv Ministry heeft een ANBI status. uw giften zijn dus aftrekbaar.

Het Aviv Center

Ons centrum is zes dagen per week geopend. Honderden verslaafden komen elke maand langs. Zij komen bijvoorbeeld voor een kop soep, schone kleren of hebben eerste hulp nodig vanwege ernstige wonden van het spuiten van harddrugs. In het centrum laten wij hen de onvoorwaardelijke liefde van Jezus zien en leren we hen lessen uit het Woord.
Lees hier meer.

Wij vragen uw ondersteuning van de Aviv Ministry en Dov Bikas met gebed.
Het Aviv Center project wordt gesteund vanuit meerdere landen, zoals de meertaligheid van deze site laat zien.
Als u dit project ook financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar het volgende rekeningnummer:

NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland

Aviv Ministry heeft een ANBI status. Uw giften zijn dus aftrekbaar.

The door of Aviv Center 2

 

 

De laatste stop